วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปุ๋ยไม้ผลและปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis: Oil palm) เป็นพืชน้ำมันที่มีความต้องการของตลาดสูงและต่อเนื่อง การปลูกปาล์มน้ำมัน เริ่มจากการปรับพื้นที่ให้สะอาด เตรียมขุดหลุมขนาด 60 x 60 x 60 เซนติเมตรให้ระยะห่างระหว่างหลุม 9 x 9 เมตร  เมื่อปลูกเสร็จควรให้น้ำทันที ต้นปาล์มที่นำมาปลูก ควรมีอายุ 1 ปีขึ้นไป จะเป็นการนำมาปลูกที่ดีถ้าปลูกไปแล้วต้นปาล์มสูงชะลูดหรือโตเร็วกว่าปกติ ต้นปาล์มน้ำมันต้นนั้นมักจะป็นตัวผู้จะพบประมาณ 2-3% ควรรีบนำออกไปแล้วปลูกต้นใหม่ทดแทน เพื่อให้ต้นใหม่ไล่ทันต้นเก่าที่ได้ปลูกไปแล้ว


ปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมัน จะเน้นสูตร 14-10-30, 13-7-35 และ 13-13-21 เพื่อเน้นบำรุงดอกและผลปาล์ม ใส่ในอัตรา 0.5-2 กก./ต้น/ครั้ง ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับอายุของต้นปาล์มน้ำมัน โดยปกติจะใส่ 2-4 ครั้ง/ต้น/ปี


การใช้ปุ๋ยปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน

ควรใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดิน เพราะในปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารมาก แต่จะทำให้โครงสร้างดินเสีย จึงควรปรับโครงสร้างดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือสาร ปรับสภาพดินดังกล่าว โดยอาจใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ในอัตราส่วน 3:1 ก็จะทำให้ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยเคมี และช่วยบำรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรใส่ปุ๋ย ให้ปุ๋ยช่วงฤดูฝน สามารถแบ่งให้เป็น 3 ช่วงคือ ต้นฝน,กลางฝน และปลายฝน


ปาล์มน้ำมันต้องการธาตุอาหารหลักๆ คือ เน้นธาตุอาหาร ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แมกนีเซียมและ โบรอน โดยสามารถใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับสภาพดินในระหว่างเตรียมดิน หรือใส่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ หลังเพาะปลูกครบ 3 เดือน ใส่ทุกเดือน จนครบ 1 ปีความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน
อาการขาดธาตุ
ไนโตรเจน - ใบล่างเหลืองซีด
ฟอสฟอรัส - ลำต้นเป็นปิระมิด
โพแทสเซียม - ใบล่างเป็ดจุดสีส้ม
แมกนีเซียม - ใบย่อยปลยๆทางเป็นสีเหลือง โคนทางเป็นสีเขียว
โบรอน - ปลายใบหงิกเป็นตะขอ

ความสำคัญของธาตุ
ไนโตรเจน - ช่วยเดินสร้างความเจริญเติบโต ต้นใหญ่ โตเร็ว แต่ถ้าได้รับมากเกินไปต้นจะอ่นแอ มีความต้านทานโรคน้อย
ฟอสฟอรัส - ช่วยกระตุ้นการแตกรากฝอย สามารถดูดปุ๋ยได้ดีขึ้น
โพแทสเซียส - ช่วยเพิ่มผลผลิต ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นน้ำมันสูง ทนแล้งได้ดี
แมกนีเซียม -  ช่วยในการสังเคราะห์แสงมีผลกับกระบวนการสร้างอาหารของปาล์ม
โบรอน - กระตุ้นให้เกิดตาดอกและตายอด ทำให้การผสมเกสรสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น